תנאי שימוש לאתר www.goomiclay.co.il

(להלן: “פימו פאן בע”מ” או “החברה”)

1. כללי

השימוש באתר הנו בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. כל המשתמש באתר, בעצם השימוש בו, מביע הסכמתו לכך כי הוא מכיר את תנאי השימוש באתר ואת הכללים החלים על השימוש בו, ומסכים להם. לאור האמור, מתבקש המשתמש באתר, טרם עשיית השימוש בו, לקרוא בקפידה את תנאי השימוש שכן עשויים לחול שינויים.

מומלץ בחום לכל משתמשי האתר לשמור על כללי הבטיחות בעת פעילות ולהשתמש באמצעי הגנה ובטיחות.

לעניין הסכם זה “פעולה”/”שימוש” משמעם שימוש וביצוע רכישת או הזמנת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר ו/או שימוש בשירותיו השונים.

לא תהיה לגולש ו/או למי מטעמו טענה ו/או תביעה כנגד מפעילי / בעלי האתר ו/או למי מטעמם במישרין ו/או בעקיפין בגין פעולה שביצע באתר.

החברה תהיה רשאית לשנות את תנאי השימוש באתר זה בכל עת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. בכל עת יוכל המשתמש להתעדכן אודות הגרסה החדשה ביותר של תנאי השימוש בכתובת www.goomiclay.co.il.

התנאים החדשים יכנסו לתוקף באופן מיידי עם פרסומם בכתובת לעיל, וכל שימוש באתר מרגע השינוי יהיה כפוף לתנאי השימוש החדשים.

המשך השימוש בשירות ו/או אי התנתקות ממנו לאחר השינוי ועם כניסתם לתוקף של התנאים החדשים, יהוו הסכמת המשתמש לתנאי השימוש החדשים.

למשתמש אין ולא יהיו כל זכויות בעלות על מידע כלשהו המצוי באתר, ומסמך תנאי השימוש הלה מהווה הרשאה בלבד להשתמש באתר. מבלי להמעיט מזכויות אחרות הקיימות לחברה באתר, זכויות הבעלות באתר זה ובתוכנו, כולל כל זכויות הקניין הרוחני, יוותרו בכל עת בבעלות החברה.

הנהלת האתר רשאית לכלול באתר תכנים מסחריים, לרבות פרסומות, באנרים ומודעות.

הנהלת האתר רשאית לנקוט כנגד משתמש שיפר תנאי השימוש באתר בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין, לרבות העברת פרטיו לצדדים שלישיים. 

2. מידע, המלצות ותמונות באתר

המידע, ההמלצות, המדריכים, והתמונות (להלן: “המידע“) הניתנים במסגרת האתר לגבי נושאים ומוצרים שונים מהווים המלצה בלבד מטעם החברה ו/או צדדים שלישיים לגבי אותם נושאים, ואין במידע משום חוות דעת או התחייבות אחרת כלשהי מצד החברה. משתמש העושה שימוש במידע ו/או המקבל החלטותיו על סמך המידע, עושה זאת על אחריותו בלבד, והוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה בכל הקשור והכרוך בהסתמכות על המידע באתר כהגדרתו לעיל.

כל התמונות המופיעות באתר מיועדות להמחשה בלבד ולא נועדו לספק אלא אמצעי התרשמות בלבד, וייתכנו הבדלים ושינויים בין המוצרים בפועל לבין תמונותיהם באתר (ובכלל זה במידות, בצבעים, בגוונים וכדומה), בין השאר בשל העובדה שהתמונות באתר מוצגות על גבי מסך מחשב אשר לחברה אין כל שליטה על איכותו ו/או על דרך השימוש בו. המשתמש מוותר על כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה בכל הקשור בהסתמכות על התמונות המופיעות באתר. 

החברה אינה מצהירה ואינה מתחייבת בצורה כלשהי כי המידע מהווה את מלוא המוצרים המצויים המופיעים באתר, ובאישור תנאי השימוש לעיל ולהלן מצהיר המשתמש כי הוא מסכים לכך וכי הוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה בכל הקשור בכך. יודגש בהקשר זה כי אין האתר מתיימר לספק מידע כזה או אחר ביחס למלאי המוצרים המצוי בכל זמן נתון בחברה.

3. התכנים שבאתר

האתר מציע תכני לימוד והדרכה, וכן מאפשר להשתתף בשיעורים באמצעות האינטרנט, בנושאים מגוונים. לצורך האמור לעיל מציע האתר סרטוני וידיאו, מערכי שיעור, קבצי תרגול, הדרכות, מצגות, טקסטים, תמונות ומידע נוסף לשיקול החברה (להלן: “התכנים“).

התכנים מוצעים לצפייה בהשאלה, לשימוש אישי ושאינו מסחרי, המוגבל בזמן המנוי שנרכש, ובהיקף המותר על-פי כללי השימוש ההוגן לפי דין.

עבור כל פריט תוכן המוצע לצפייה באתר מוצג דף מידע הכולל את שם פריט התוכן, תיאור קצר של התוכן המוצג בו, תקופת ההשאלה ומחיר ההשאלה. יובהר, כי המידע אודות פריטי התוכן הינו תיאור תמציתי בלבד. אין החברה נושאת באחריות באשר להתאמה מושלמת של המידע המוצג לפריט התוכן. 

החברה  אינה מחויבת, בכל דרך שהיא, לקיום מגוון כלשהו של תכנים באתר. החברה רשאית לשנות בכל עת איזה מהתכנים המוצגים ברשימת התכנים באתר, להחליף איזה מהתכנים ברשימה או להוציא איזה מהתכנים מהרשימה הנ”ל. 

על-מנת להינות מהשירותים המוצעים באתר, באחריות הלקוח לדאוג למחשב ומצלמה תקינים, מצלמה וחיבור רציף ומהיר של מכשיר הצפייה לרשת האינטרנט. צפייה בתכנים ברמת הפרדה גבוהה (High Definition) תתאפשר רק בחיבור מהיר, פנוי ורצוף. ידוע ללקוח כי איכות החיבור לאינטרנט תלויה, בין היתר, בספק הגישה וספק התשתית לאינטרנט, היקף השימושים האחרים שעושה הלקוח בפס העומד לרשותו באותו הזמן וכן באיכות ציוד החיבור המצוי אצלו, והחברה אינה אחראית לכשלים ו/או תקלות בצפייה הנובעים מחיבור לקוי, מקוטע ו/או איטי לאינטרנט.

הלקוח מצהיר כי ידוע לו כי צפייה בתכנים באמצעות האתר תעשה שימוש ברוחב הפס של חיבור האינטרנט המצוי אצלו, ומשכך יתכן כי תיפגע יכולת לעשות שימוש ברוחב הפס המלא של האינטרנט לצרכים אחרים באופן מקביל, ולא תהיה לו טענה בשל כך

אספקת תוכן שיוזמן תיעשה בדרך אלקטרונית באמצעות האינטרנט בלבד.

4. רכישת מנוי

שימוש באתר יכול להיעשות באחת מן הדרכים הבאות:

   1. רכישת מנוי מתמשך רב-תקופתי שאינו קצוב בזמן: רגיל – מנוי המתחדש באופן אוטומטי בכל תקופה מוגדרת (חודש, שנה או תקופה אחרת שתפורט) ומאפשר צפייה חינם בכל התכנים המוצעים בקטגוריות השונות, למעט גישה לקבצי תרגול.
   2. רכישת מנוי מתמשך רב-תקופתי שאינו קצוב בזמן: מורחב – מנוי המתחדש באופן אוטומטי בכל תקופה מוגדרת (חודש, שנה או תקופה אחרת שתפורט) ומאפשר צפייה חינם בכל התכנים המוצעים בקטגוריות השונות, לרבות גישה לקבצי תרגול (כהגדרתם להלן).
   3. שימוש בערכות המסופקות על ידי החברה לצורך הקורסים ומנויי האונליין מותאמים באופן מוחלט לצורך הקורסים בהתאם לכמות השיעורים והתכנים בהם ויש להשתמש בערכות אך ורק בשיעורים. לא יסופקו חומרים נוספים מעבר לאלו שסופקו עם רכישת המנוי.
   4. החברה  תהא רשאית לעדכן את סל המוצרים המוצע מעת לעת. כמו כן החברה  שומרת לעצמה את הזכות לאפשר צפייה בחלק מהתכנים לכולם (ללא תשלום), ואף להפיץ תכנים חינמיים אלה באתרים אחרים וברשתות חברתיות באינטרנט.
   5. מחיר המנויים השונים שיפורסמו באתר הינם המחירים כפי שעודכנו לאחרונה בעת מועד ביקור הלקוח באתר ו/או במועד הקלדת ההזמנה ואישורה על-ידי הלקוח באתר, לפי המאוחר. החברה  תהא רשאית לעדכן את מחירי המנויים באתר מפעם לפעם, ללא קשר למועד הביקור ו/או ביצוע ההזמנה על-ידי הלקוח.
   6. תשלום עבור מנוי מתמשך ייגבה בתחילת כל תקופת מנוי עבור התקופה הקרובה. המנוי יתחדש באופן אוטומטי מדי תקופת תשלום, אלא אם יבטל הלקוח את “החברות באתר” באזור האישי ובכפוף לתנאי תקנון זה. 
   7. החברה  שומרת לעצמה את הזכות לקיים מבצעים והנחות למנויים ולתכנים הנרכשים, אולם מבצעים אלה לא יחולו באופן רטרואקטיבי כלפי מי שכבר רכש את המוצר המוזל.
   8. רשאי לבצע רכישות באתר בגיר בן 18 ומעלה (קטין המבצע פעולות ייחשב כקטין אשר קיבל את רשות הוריו/אפוטרופוסיו לביצוע הרכישה), בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף (או בעל אמצעי תשלום אחר הקביל על החברה ), והינו בעל תא דואר אלקטרוני באינטרנט (אשר כתובתו תסופק בעת ביצוע הזמנה/רכישה באתר) ובעל כתובת מגורים.
   9. הרכישות באתר נעשות באמצעות כרטיס אשראי, או בעל חשבון Paypal או בכל אמצעי אחר כפי שיקבע על ידי החברה. תנאי מוקדם לתוקף ביצוע קנייה הוא אישור חברת האשראי (או Paypal) לעסקה ולגביה. על מנת שהקנייה תבוצע בצורה מהירה וללא תקלות יש להקפיד על מסירת פרטים מדוייקים, אחרת ביצוע ההזמנה לא יובטח. החברה  מתחייבת לספק רק תכנים אשר המחיר לגביהם שולם במלואו.
   10. ביצוע רכישה באתר דורש רישום. בתהליך הרישום מתבקש הלקוח להזין את פרטיו האישיים כגון: שם מלא, כתובת, דוא”ל, טלפון, מספר כרטיס אשראי (או פרטי מנוי Paypal), מספר ת”ז וכיו”ב. הלקוח אינו מחוייב להזין פרטים אלו אם אינו רוצה בכך, אך תהליך הרישום הכרחי על מנת לבצע רכישות באתר.
   11. לאחר תהליך הרישום יישמרו פרטי הלקוח באתר (למעט פרטי כרטיסי אשראי וחיוב חשבון), על מנת שיוכל לצפות בהם במהלך הזמן, לעקוב אחר סטטוס ההזמנה שלו, ולבצע שינויים ועדכונים. אלא אם סימן המשתמש אחרת, תהליך הרישום מהווה אישור של המשתמש להיכלל ברשימת הלקוחות של החברה והסכמה לקבלת מיילים פרסומיים אודות תכנים באתר, מבצעים ושיפורים בה.
   12. ביטול אמצעי התשלום בניגוד לאמור בתקנון זה לא יהא בתוקף, ובעל המנוי מתחייב לשפות את החברה  בגין כל הוצאה שתיגרם לה בגינו, לרבות הוצאות גבייה ושכ”ט עו”ד. 
   13. צפייה בתכנים מוגבלת לתקופת המנוי בלבד. 
   14. רכישת מנוי נעשית באמצעות קבלת שם משתמש וסיסמה, הייחודיים לכל מנוי, ומתן אפשרות צפייה בתכני האתר תתאפשר רק עם הקלדת שם המשתמש והסיסמה הנכונים. המנוי הינו אישי ובלתי ניתן להעברה – אין להעביר ו/או להסב ו/או להמחות הזכויות מכח המנוי, ואין ליתן הרשאה לעשות שימוש בפרטי המנוי, לכל גוף אחר ללא קבלת אישורה בכתב ומראש של החברה . 
   15. כל מנוי מאפשר צפייה סימולטנית אחת בלבד (דהיינו, לא ניתן לצפות בתכני האתר באמצעות אותו שם המשתמש ביותר ממחשב אחד בו-זמנית).. 
   16. החברה  רשאית לבטל עסקה במידה ונפלה באתר טעות קולמוס באשר לתיאור פריט תוכן ו/או מחירו, או אם התברר כי הפעולה לוותה בפעילות בלתי חוקית, או פעילות המנוגדת לתקנון זה, מצד הרוכש ו/או צד ג’. 
   17. החברה  שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לרכוש מנוי ו/או לבצע רכישות באתר בשל שימוש שלא כדין בשירותיה, הפרת תקנון זה ו/או בגין אי תשלום עבור תכנים שנרכשו. 
   18. חשבונית מס ראשונה לעסקה תישלח לרוכש לכתובת הדוא”ל שמסר. לאחר מכן, כאשר המדובר במנוי מתמשך, תישלח חשבונית מס אחת לתום כל תקופת מנוי (חודש או שנה, בהתאם למנוי שנרכש), בגין תשלום דמי המנוי עבור תקופת המנוי החולפת, לאזור האישי של המנוי באתר. על הלקוח לבדוק את תכולת חשבוניות המס שקיבל.

5. מבצעים

החברה עורכת, מעת לעת, מבצעי שיווק ומכירות שונים ומעניקה ללקוחותיה, מעת לעת, הנחות ותנאים מועדפים והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לתנאיה. מובהר כי החברה אינה מצהירה ואינה מתחייבת כי מבצעים שתערוך ו/או הנחות שיוענקו על ידה יחולו על כלל הציבור ו/או באופן גורף וכי אין הכרח כי כל מבצע ו/או הנחה כאמור יפורטו באתר.

בהתאם לאמור לעיל, החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לכלול ו/או לפרסם באופן בלעדי באתר מבצעים ו/או הנחות באופן בלעדי למשתמשי האתר, כך שלקוחות המגיעים ישירות לחברה ו/או מי מטעמה לא יהיו זכאים לקבלם וכן להפסיק כל מבצע ו/או הנחה שהיא עורכת, בין אם נערך אך ורק למשתמשי האתר ובין אם לא, לשנותו ו/או להחליפו, וזאת מבלי שתידרש לתת כל הודעה מוקדמת בעניין והכל בכפוף לדין הישראלי.

 • תשלום

תנאי לאישור פעולה של גולש באתר הוא אישור מצד חברת כרטיסי האשראי / PAYPAL שדרכה התחייב לבצע את הרכישה. התשלום יהיה עבור מחיר המוצרים ו/או השירותים הכללי ובתוספת הוצאות משלוח וטיפול כמפורט באתר.

6. משלוח

עלויות משלוח רגילות: החברה מבססת את עלויות המשלוחים על עלויות הנגבות על-ידי נותני השירות. עלויות אלה יועברו וישולמו במלואן על ידי המשתמש אלא אם נמסר אחרת.

עלויות משלוח וטיפול משתנות: המוצרים יארזו באופן שיהיה המתאים ביותר למוצרים המוזמנים וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. הלקוח יחויב בעלויות הנובעות מצרכי אריזה מיוחדים ו/או ממשקל האריזה ו/או יתר נפח שהם תוצאה של אריזה מיוחדת.

המשתמש יודע ומצהיר כי ברור לו שזמן האספקה יכול להמשך עד ל-8 ימי עסקים ממועד קבלת ההזמנה. 

אספקת המוצר תיעשה בתוך פרק הזמן המצוין במועד האספקה של כל מוצר אותו רכש הלקוח.

מקום האספקה האפשרי הוא בשטחי מדינת ישראל בלבד, ולא כולל אזורים מסוכנים לאספקה במועד הרלוונטי.

החברה לא תהיה אחראית לכל איחור, עיכוב ו/או אי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח ו/או אירוע שאינו בשליטתה, לרבות שביתות, פגעי מזג אוויר וכיו”ב. 

במקרה והלקוח או מי מטעמו לא יהיה נוכח במקום האספקה ובמועד האספקה שתואם עמו, יוחזרו המוצרים לחנות ומועד חלופי לאספקה יתואם על ידי הלקוח ובאחריותו, לפי פרטי הקשר שנמסרו לחברה. מובהר כי במקרה כזה יחויב הלקוח במלוא התשלום בגין המוצר ובכלל זה תשלום דמי המשלוח, ולא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו.

במקרה ובו לקוח טוען כי משלוח לא התקבל, והמשלח מציין כי המשלוח נמסר ליעדו, תפעל החברה בהתאם להנחיות הגוף המשלח. במקרה כזה יתכן עיכוב הדרוש לשם בדיקת המקרה על ידי המשלח.

7. שינויים וביטולים

ביצוע שינוי ו/או ביטול בפרטי רכישה שאושרה ו/או הזמנה שאושרה לא יתאפשר, אלא בהסכמה מפורשת של החברה.

לחברה שמורה הזכות לבטל רכישה מאושרת ו/או הזמנה מאושרת מכל סיבה שהיא, ובלבד שהודיעה על כך ללקוח בתוך פרק זמן סביר ממועד אישור הרכישה ו/או ההזמנה בהתאמה, ולא גבתה, או לחילופין השיבה ללקוח את התשלומים בגין הרכישה ו/או ההזמנה.

על-פי חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981, ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, שלא בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש”ח לפי הנמוך ביניהם. המוצר יוחזר על חשבון הצרכן.

סיום מנוי ביוזמת הלקוח טרם תום תקופתו  – מידה שתרצה לבטל את העסקה שלא עקב פגם במוצר, הנך רשאי לבטל את העסקה בכתב תוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך המעיד עליה, לפי המאוחר. החיוב יבוצע ביחס לחומרים שסופקו בהתאם למחירון המופיע באתר ביום סיום המנוי והחיוב בגין המנוי יהיה רק לגבי התקופה היחסית בה ניתן היה לעשות שימוש במנוי. על אף האמור לעיל, אין החזרה או החלפה של מוצרים הניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול. צפייה בתוכן כלשהו שבאתר למשך חמש דקות או יותר, תהא חזקה לשימוש באתר, ורישום מחשבי החברה  יהווה ראיה חלוטה לעניין זה, אלא אם יוכיח הלקוח, והחברה  תאשר, כי הצפייה בפריט התוכן לא התאפשרה כלל (דהיינו, לאחר לפחות חמישה ניסיונות בזמנים שונים) בשל סיבות הקשורות בחברה בלבד ולאחר שהלקוח התריע על כך בכתב לחברה  ואיפשר לה לתקן את התקלה. יובהר, כי באחריות המנוי לבדוק את אופי התכנים ואיכותם טרם התקשרותו עם החברה (באמצעות התכנים המוצעים בחינם באתר), ולא תישמע טענת ביטול בגין אופי ו/או איכות התכנים.

סיום מנוי ביוזמת החברה  – החברה רשאית להפסיק את השירותים המסופקים למנוי באופן מוחלט או זמני, או להגבילם, בין היתר בכל מקרה בו המנוי לא שילם במועד תשלום שהוא חב בו או אם ראתה החברה כי קיים חשש סביר כי המנוי לא יעמוד בתשלומים בעד השירותים; ו/או במקרה בו המנוי הפר את תנאי ההתקשרות עימו לרבות הוראות תקנון זה; ו/או, אם המנוי הוכרז כפושט רגל או מונה לו נאמן בפשיטת רגל, כונס נכסים זמני או קבוע, מפרק זמני או קבוע לפי העניין, או הוגשה בקשה בהקשר זה לבית המשפט, ולא הוסרה בתוך 30 יום ממועד הגשתה; וכיו”ב. 

יובהר כי פתיחת קורס מותנה ברישום של 10 משתתפים לפחות, וככל וכמות זו תרד החברה רשאית להחליט באופן בלעדי על אי קיום הקורס ו/או דחיית מועד פתיחתו.

הקורסים יתקיימו בשעות ובימים קבועים עפ״י הרישום לקורס ובהתאם לפרסום והודעה מפורטת שתשלח למשתתפים.  במקרה של דחייה או ביטול שיעור תשלח הודעה מראש ויקבע מועד השלמה חלופי. 

החזרת מוצרים תתבצע רק בתיאום מראש עם החברה ו/או מי מטעמה, דרך טופס צור קשר.

המוצרים חייבים להיות חדשים ושלא נעשה בהם שימוש וכשהם באריזתם המקורית ושאריזתם במצבה המקורי על כל חלקיה וסימניה.

כל הפריטים יוחזרו בתוך 14 ימים מיום קבלתם בתוספת החשבונית המקורית. מוצרים ללא חשבונית לא יתקבלו.

יובהר כי לא תתאפשר החזרה של ערכת החומרים אשר מגיעה לבית הלקוח בעת הזמנת קורס אונליין, וזאת לאחר שנפתחה ונעשה בה שימוש. בעת ביטול עסקת קורס אונליין יבוצע קיזוז מההחזר ללקוח בגין ערכת החומרים. להלן עלויות הערכות לפי תקופה:

ברישום לחודש, עלות הערכה שתקוזז מההחזר – 105 שח

רישום ל-3 חודשים, עלות הערכה שתקוזז מההחזר – 135 שח

רישום ל-6 חודשים, עלות הערכה שתקוזז מההחזר – 245 שח

רישום שנתי, עלות הערכה שתקוזז מההחזר – 440 שח.

דמי הובלת המוצר חזרה למחסני החברה הם באחריות המשתמש. המשתמש אחראי לכל עלות כספית נוספת עבור משלוח המוצרים המוחזרים. במקרה בו ניתן למשתמש שירות נוסף הנדרש עבור המוצר כמו כיוון, התאמה וכל פעולה אחרת ספציפית למוצר, יחויב המשתמש בעלויות אלה והחזרת המוצר לא תזכה את המשתמש בעלויות אלה. במקרים בהם קיימות עלויות נוספות כגון: סליקה, מיסים, דמי תווך, דמי הובלה ליעדים אחרים בארץ ואו בעולם יחויב המשתמש בעלויות אלה.

החברה  רשאית לסגור את האתר, או לשנות את מהותו בכל עת ולפי שיקול דעתה, ותעשה כמיטב יכולתה להודיע על כך מראש ללקוחותיה.

אי נוכחות בשיעור ביוזמת הלקוח מכל סיבה שהיא איננה מחייבת את פימו פאן להשלמת השיעור.

בחגי ומועדי ישראל לא יתקיים שיעור ובגין ביטול השיעורים יתקיימו השלמות במועדים שייקבעו על ידי החברה.

במידה ובוטל שיעור על ידי החברה מכל סיבה שהיא, מתחייבת החברה להשלמת שיעור זה.

בקשה להפסקת חוג תהיה באחריות הלקוח ותעשה בהודעה במייל לכתובת [email protected]
למען הסר ספק, טרם קבלת הודעה על ביטול השתתפות בחוג למייל הנ”ל יחשב הנרשם כמשתתף פעיל בחוג.

במקרים של הפסקת חוג, מועד הביטול לצורך חישוב גובה ההחזר הכספי יהיה תאריך קבלת ההודעה מהלקוח. הזיכוי יהיה מהחודש העוקב לתאריך זה.

 

8. זכויות יוצרים וקניין רוחני

זכויות הקניין הרוחני במוצרים המופיעים באתר, לרבות עיצובים, זכויות יוצרים, פטנטים, מדגמים וסודות מסחריים, הם רכושה של החברה או מי מטעמה.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב בין אם האמור נעשה למטרות רווח ובין אם נעשה שלא למטרות רווח.

אין לעשות כל שימוש מסחרי במידע ובנתונים המתפרסמים באתר, ובכלל זה רשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, אלא בכפוף לקבלת הסכמת החברה מראש ובכתב. 

אסור להשתמש במידע המצוי באתר במסגרת אתר אינטרנט אחר ואסור ליטול מן האתר נתונים לצורך הצגה באתר אחר (לרבות בדרך של איסוף נתונים באמצעות תוכנות מחשב שונות), ללא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב.

אין להציג קישור לאתר אלא בדרך של קישור לעמוד הבית של האתר וזאת בכפוף לקבלת הסכמת החברה מראש ובכתב.

סימני המסחר (כולל לוגו GoomiClay וסימני מסחר אחרים) המצויים באתר הם סימני מסחר קנייניים של החברה. המשתמש מתחייב, כי לא תיעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין על סימני המסחר.

כל ניסיון לשבש ו/או לחבל בפעולתו התקינה של האתר, במידע ובמערכות הייעודיות בהן הוא נעזר ייחשב כפגיעה בחברה, והחברה שומרת לעצמה את הזכות לפעול בכל דרך חוקית נגד מבצעי פעולות שכאלה.

אין בעצם הכניסה לאתר או ברכישה של תכנים בו כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנו ו/או בקוד האתר ו/או בתכנים. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או לשדר ו/או להקרין פומבית ו/או להשמיע פומבית ו/או ליצור עבודות נגזרות, ו/או להקצות ו/או למסור כרישיון ו/או לעשות כל שימוש מסחרי בחלק כלשהו באתר ו/או בתכנים, במישרין או בעקיפין, לרבות בדרך של חיבור לציוד קליטה אחר (פיזי, אלחוטי, או בדרך אחרת), ובין בכל דרך אחרת, ללא הסכמתה המפורשת של החברה מראש ובכתב.

9. שימוש במידע

מובהר בזאת, כי זכות השימוש במידע הינה למשתמש בלבד וכי אין המשתמש רשאי להרשות שימוש כלשהו במידע, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצד ג’ כלשהו ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב של החברה.

המשתמש מתחייב להשתמש במידע ובשירותים המוצעים באתר בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות ולהוראות באתר.

המשתמש יפצה וישפה את החברה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד אשר ייגרמו כתוצאה מאי קיום הוראות שימוש אלו ו/או מהפרת הוראות דין כלשהן או זכויות צד ג’ כלשהן, על ידי המשתמש.

10. שמירה על פרטיות

על אף האמור לעיל, דע כי חלק מהשירותים הקיימים או העתידיים באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך ודרכי ההתקשרות עמך. השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים טעוני הרישום. הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתרים יישמרו במאגר המידע של החברה. על פי חוק, אינך מחויב למסור את המידע, אולם בלי למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים אלה.

עם רשומך במאגר המידע, תהא החברה רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי – בין אם מדובר במידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מדובר במידע שתקבל החברה לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. מידע זה ישוגר לתיבת הדואר האלקטרוני המשמשת אותך. באם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור, תוכל, בכל עת, לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות פניה לחברה.

במידה והחברה או מי מטעמה תמזג, במישרין או בעקיפין, פעילותה עם פעילות גורם נוסף או תארגן פעילותה ועסקיה בדרך שונה מן הדרך בה מאורגנת פעילותה ועסקיה, אזי תהיה היא רשאית להעביר הנתונים הסטטיסטיים והפרטים כאמור שנאספו על ידה, כמפורט לעיל, לתאגיד חדש, ובלבד שאותו תאגיד יהיה מחויב כלפי המשתמש לעשות שימוש במידע בכפוף להוראות המפורטות בתנאי שימוש אלו.

החברה לא תהא אחראית לכל נזק – ישיר או עקיף – לרבות עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך ו/או לרכושך ו/או לצדדים שלישיים עקב כך.

11. אחריות

השירות והמידע מוצע למשתמש AS IS והחברה לא תישא בכל אחריות להתאמתו לצרכי המשתמש או למטרותיו.

המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שהחברה אינה אחראית לכל שימוש שהוא עושה בשירות ובמידע וכי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה או לא יעשה בשירות.

המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שלמרות שהחברה פועלת במידת האפשר על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אין החברה אחראית ו/או ערבה לדיוק המידע.

החברה בודקת את התכנים שהיא מעלה לאתר, ועושה את מירב המאמצים על מנת להקפיד על איכותם ועל איכות התוכן המופיע בהם. עם זאת, החברה  אינה יכולה להתחייב כי כלל התכנים יתאימו במלואם או יספקו במלואם את ציפיות המשתמש, ו/או כי לא תהיה בהם טעות כלשהי (בין טכנית ובין באשר לתוכן המוצג), ו/או כי יתאימו באופן מוחלט לערכיו של כל משתמש. משכך, החברה  ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים, ולא יישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה מצפייה ו/או הסתמכות על תכנים שמופיעים באתר, לרבות פגיעה ברגשות, עוגמת נפש, הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא.

לצד התכנים הנמכרים באתר יתכן גם שיוצגו מדי פעם ופעם תכנים של מפרסמים (גופים מסחריים). החברה אינה נושאת בכל אחריות לתכנים האלה (לרבות מידע המופיע בקישורים שניתנו בתכנים אלה), והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על הגוף או המשתמש שמסרם לפרסום. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת החברה או עמדתה ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם. הקושר עסקה עם צד שלישי כלשהו, כתוצאה מפרסום שירותי ו/או מוצרי הצד השלישי באתר, עושה זאת על אחריותו בלבד; ואין החברה אחראית לתוצאות העסקה דנן.

פירטי התוכן המוצגים באתר או הצבת קישור על ידי החברה לא יתפרשו כהצעה למשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה, הסטה, שידול או מתן חסות של החברה לתכנים אלה ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים, והחלטתה לפרסמם אינה מטילה על החברה אחריות לתכנים שבהם, בכל דרך. באחריותו של המשתמש לווסת ולהגביל צפייה בתכנים מסויימים, לפי שיקול דעתו, מילדיו ובני ביתו.

ידוע למשתמש, כי על אף מאמצי החברה, כאמור לעיל, עשויים לחול שיבושים בהעברת מידע באמצעות האינטרנט, גורמים שאינם מורשים עשויים לערוך שינויים במידע זה ותתכן העדר זמינות המידע.

החברה נוקטת אמצעים לאבטחת המידע המצוי באתר ובמערכותיה, אולם מאחר ומדובר בסביבה מקוונת אין באפשרותה להבטיח כי תצליח למנוע חדירות למחשביה ומערכותיה, וחשיפת מידע או שיבושים והפרעות לפעילות מערכות המחשב המשמשות את האתר והמשתמש באתר עושה זאת על אחריותו הבלעדית ולמשתמשים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה אם על אף אמצעי האבטחה שנוקטת החברה יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע באתר או במערכות החברה או להשתמש בו שימוש שאינו מורשה.

החברה פועלת לוודא את אמינותו ודיוקו של המידע המצוי באתר, אך אינה אחראית לאמינות ודיוק מידע, כאמור. המידע אינו מתיימר להוות ניתוח שלם, מלא או מפורט של כלל הנושאים המפורטים בו. המידע הינו כללי, חלקי ומבוסס על נתונים מקוריים ונתונים שהחברה רכשה/אספה מהגורמים המתאימים לעיתים מבלי לבצע בדיקת נכונות הנתונים. במידה ויתגלה אי דיוק או טעות במידע אשר באתר, על המשתמש להודיע על כך לחברה על מנת שתוכל לתקנו.

פרסום המידע באתר הנו חלקי ולא מלא, ומידע מקיף יותר יימסר למעוניין בהתאם לפנייתו ולפיכך, אין בפרסום המידע כדי להטיל אחריות ו/או חבות כלשהי על החברה או מי מטעמה בקשר למוצרים, טיבם או התאמתם לצרכי המשתמש או לתיאורם באתר. האחריות לבדוק את התאמת המוצרים לצרכי המשתמש חלה על המשתמש בלבד, אף אם לשם איתור ובחירת המוצר הסתייע המשתמש במנגנונים המצויים באתר.  

האתר עשוי להכיל קישורים אלקטרוניים (Links) אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים על אתרים אחרים באינטרנט (להלן: “מקורות אחרים“) ומהם. קישורים אלקטרונים אלו נועדו לנוחיות המשתמש בלבד. קישורים אלקטרוניים אל האתר וממנו אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה או הבעת דעה, במפורש או מכללא, על ידי החברה לגבי אותם מקורות אחרים והתוכן המתפרסם בהם.

ככל שיש באתר קישורים לאתרים שאינם מופעלים על ידי החברה לא תישא החברה בכל אחריות או חבות בכל הקשור לאותם אתרים, תכניהם, המידע המוצג בהם וכל היוצא באלה והחברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למשתמש כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע שמופיע באתרים אליהם יגיע המשתמש דרך האתר.

החברה לרבות מנהליה, עובדיה וכל מי שמטעמה, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש ו/או לכל צד ג’, בגין השימוש במידע ו/או ליקויים בהעברת המידע, לרבות אי זמינות המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג’ כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מצהיר המשתמש, כי ידוע לו שספקי המידע, מנהליהם, עובדיהם, ומי מטעמם לא יהיו אחראים לכל טעות, ליקוי, תקלה או שיבוש הנובעים ממעשים או מחדלים של החברה ו/או של מי מטעמה.

המידע המועבר למשתמש במסגרת השירות באתר זה הינו ‘עניין ציבורי’ כהגדרת מונח זה בחוק איסור לשון הרע ולפיכך לא תישא החברה באחריות לפי חוק זה. 

המשתמש פוטר בזאת באופן בלתי חוזר את החברה מכל נזק גם אם האחריות בגינו חלה על החברה על פי כל דין ובכלל זה דיני החוזים או דיני הנזיקין, לרבות עוולת הרשלנות. כך שלא תהיה למשתמש כל תביעה, דרישה או טענה, מכל סוג שהוא כלפי החברה ו/או כלפי בעליו של האתר ו/או כלפי צוות הכותבים, העורכים והיועצים המשתתפים בעריכתו ו/או החברה.

כל שימוש באתר או הסתמכות על תכניו תיעשה, אפוא, על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.

מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא החברה  בסכום נזק העולה על מחיר התכנים אשר הוזמנו ושולמו עד אותה עת על-ידי הרוכש.

12. נזיקין ותביעות

המשתמש פוטר בזאת את החברה מכל נזק שהוא אם ייגרם לו ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מרכישה ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ו/או משימוש במוצר, שייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של המשתמש ו/או צד ג’ כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופוסו, פעולה שתבוצע באתר שלא בתום לב.

המשתמש ישא באחריות מלאה לנזק מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לחברה ו/או לצד ג’ כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים.

רישומי מערכות המידע של האתר בדבר הפעולות המתבצעות בו יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות. 

אם יתעורר סכסוך כלשהו, מתחייבת החברה לעשות כמיטב יכולתה על מנת שייושב בדרכי נעם מחוץ לכותלי בית המשפט. במידה והסכסוך לא ייושב כאמור אזי הוא יידון בערכאה המוסמכת בבית המשפט המוסמך בתל אביב.

13. תנאים נוספים

מובהר בזאת, כי רק האמור בהסכם זה יחייב את החברה.

הסכם זה יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר, יהיה בית המשפט המוסמך בתל אביב.

* תנאי השימוש לעיל נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מכוונים לנשים ולגברים.

קראתי את התקנון, הבנתי אותו ואת תנאיו, אני מודע להם ומסכים לתנאי השימוש

גומיקליי מאחלים לכם שימוש מהנה ומועיל באתר

14. הערות

כל הזכויות שמורות © אין להעתיק ולהשתמש בתוכן שבאתר ללא רשות מראש ובכתב.

מחירי המוצרים שיפורסמו באתר משתנים מעת לעת והמחיר הקובע הינו במועד אישור הרכישה. בטרם הרכישה מומלץ ליצור קשר כדי לברר מלאי ומחיר.  

אתר זה משמש כקטלוג למוצרי החברה אך לא כמחירון, למוצרי החברה. יתכנו טעויות ושינויים במחירים ובמפרטים. המידע הנכון והסופי הוא בעת הרכישה בלבד. במקרה של אי התאמה בין המחירים באתר, המחיר הקובע הוא המחיר אשר נמסר בטרם הרכישה.

חלק מהתמונות באתר הוא להמחשה בלבד.

15. מחירון משלוחים

 משלוחי סחורה נעשים באמצעות חברת “זיג זג” בהתאם לעלויות הבאות:  

25 ש”ח למשלוח ביעדים רגילים.

המחירים תקפים ליעדים המוגדרים כ’רגילים’, קרי הערים הגדולות, משלוח ליעדים ‘חריגים’, קרי אילת, גליל עליון, מושבים וקיבוצים, כרוך בתוספת תשלום

 מועדי אספקה: 

אספקה תוך 3 ימי עסקים למוסדות ועסקים

אספקה תוך 3 ימי עסקים לכתובות פרטיות

לבירורים יש לפנות לטלפון 054-3341882